Sodniki začetniki: 4.6. TEORIJA in 6.6. PRAKSA

IMAG0596

Sodniki začetniki so v večini primerov še aktivni igralci/ke mlajših selekcij, ki sodijo na domačih turnirjih mini ter male odbojke. Pogoji za status oz. licenco sodnika začetnika so:

  • opravljen izpit iz pravil odbojke (s poudarkom na pravilih mini in male odbojke),
  • opravljen praktični del (sojenje in pisanje zapisnika pod nadzorom izškušenega sodnika oz. kontrolorja),
  • primerna starost (sodnik začetnik je lahko oseba, ki ni mlajša od 15 let in ne starejša od 25 let (koledarsko leto dopolnitve starosti)).

Potreba po sodnikih začetnikih se je pojavila že nekaj časa nazaj, saj je bilo praktično nemogoče pokriti vse turnirje najmlajših selekcij oz. so bili licencirani sodniki preobremenjeni. Po nekaj letih se ugotavlja, da se ponekod seminarji izpeljejo površno, ti mladi sodniki pa potem v praksi niso kaj dosti uporabni. Tako smo že pred sezono opravili prvo serijo seminarjev s pisnim izpitom ter sojenjem in pisanjem zapisnika na turnirju mini in male odbojke, ki se je odvijal v Kranju. Organizator turnirja je bil ŽOK Triglav, kateremu se tudi zahvaljujemo za sodelovanje in odlično izvedbo.

Najprej smo se lotili teorije – in sicer se je v četrtek 4.6. v OŠ Žirovnica zbralo 27 kandidatov in kandidatk iz ŽOK Škofja Loka, ŽOK Triglav Kranj, ACH Bled, Jesenice Mladi ter iz OK Žirovnica, ki so predhodno na e-naslov dobili gradiva, katera so morali predelati do seminarja. Skupaj s predavateljema iz DOS Gorenjska, Danielom Atanasovim in Matjažem Kernom, so predelali pravila odbojkarske igre, se lotili pisanja zapisnika za mini in malo odbojko ter izpostavili glavne razlike med tema dvema kategorijama. Sledil je pisni del, sestavljen iz 30-ih vprašanj, za katerega so v povprečju porabili 15 minut. Med popravljanjem rezultatov je bil predvajan video s prikazom pravilnih/nepravilnih izvedb napadov v teh kategorijah.

Pričakovano so bili rezultati zelo dobri, saj je velika večina v preteklosti že obiskala vsaj eno predavanje iz pravil odbojkarske igre ali pa so že sodili. Pisni del so opravili prav vsi kandidati/ke, teste pa je popravil Branko Maček, sekretar OZS-ja in dolgoletni delegat-kontrolor ZOSS-ja.

 

IMAG0594

V soboto 6.6. se je v Kranju odvijal mednarodni turnir za Pokal Kranja, na katerem se je igralo na šestih igriščih hkrati – 2 mala, 4 mini. Tukaj je bilo število kandidatov nižje, predvsem zaradi mature, priprave na valeto in ekskurzij. Kljub temu se je v sojenju preizkusilo sedem deklet, ki so bile pod budnim očesom Branka Mačka, Eme Vratarič in Daniela Atanasova.

IMAG0597

Ugotovili smo, da je tak način uvajanja sodnikov začetnikov zelo uspešen, saj jim tekom turnirja izkušeni kontrolorji podajajo povratne informacije v zvezi s kriterijem, protokolom, pravilnostjo odločitev, tehniko sojenja in psihologijo. Sodniki začetniki so v tem primeru pokazali neprimerno višjo mero samozavesti in odločnosti, prav tako pa gre zahvala trenerjem, ki so pri tem sodelovali in niso ustvarjali nepotrebnega pritiska oziroma so razumeli tudi kakšno napako, katerih pa je bilo zelo malo.

Ostali kandidati, ki še niso opravili praktičnega dela, bodo to lahko storili jeseni.

 

3474 ogledov skupaj 2 ogledov danes