Obvestila sekretarja ZOSS in sekretarja tekmovanj OZS pred pričetkom sezone

OZS logo

ZASEDENOST:

Star sistem vpisovanja zasedenosti za sodnike ne deluje več (app.odbojka.si),
tako da pozivamo vse sodnike, da morebitno zasedenost vpisujejo v nov sistem (www.zoss.si). To storite čimprej, namreč, v kolikor zasedenost ne bo vpisana v nov sistem, se smatra, da je sodnik na določen dan prost. Pomembno je, da vpišete tudi morebitno zasedenost med tednom, kajti tekme se igrajo tudi takrat.

Pozor! Kar nekaj tekem 3. DOL bo na Gorenjskem odigranih ob petkih.

OSEBNI PODATKI:

Prosimo, če v programu preverite tudi pravilnost svojih osebnih podatkov (naslov, poštna številka ter kraj pošte, telefonska številka, elektronski naslov,…). Ugotavljamo namreč, da je veliko podatkov nepopolnih oziroma napisanih z okrajšavo. POMEMBNO: Vsi naslovi (ulice, poštna številka, kraj) morajo biti napisani s celotnim imenom. Dva primera:

Ul. Š. Kovača 1 – to je narobe! Napisano mora biti s celotnim imenom, in
sicer Ulica Štefana Kovača 1.
Celovška 130 – to je narobe! Napisano mora biti s celotnim imenom, in sicer
Celovška cesta 130.

Skratka, tako kot vam piše na uradnem osebnem dokumentu.

IZJAVA TRENERJA / IGRALCA:

Sodnikom na tekmi ni potrebno več pobirati izjave (prej je bilo potrebno izpolniti poseben obrazec), da trener ni predložil trenerske izkaznice oziroma igralec ni naveden na ekipni licenci. Sodnik mora v tem primeru samo preveriti istovetnost trenerja oziroma igralca z veljavnim osebnim dokumentom in to zapisati v protokol.

Torej, posebnega obrazca ni potrebno izpolnjevati, ampak izjavo oziroma ugotovitve samo zapisati v protokol.

DVOJNA LICENCA:

37. člen Pravilnika o tekmovanjih OZS pravi:

Igralec z dvojno licenco ne sme nastopiti za dve različni ekipi v istem dnevu. Za ekipo v nižji ligi (2. DOL, 3. DOL) lahko na tekmi nastopita maksimalno dvigralca (igralki) z dvojno licenco.

Pojasnilo:
Pomembno je, da lahko na tekmi nižje lige igrata le dva igralca z dvojno licenco. Na ekipni licenci so taki igralci (,ki imajo dvojno licenco) označeni z DL (glej  primer na desni).

Če sodnik ob pregledu dokumentacije ugotovi, da je to pravilo kršeno, naj na to opozori trenerja. Če bo trener vztrajal, potem to sodnik zgolj zapiše v poročilo o tekmi (protokol).dvojnelicence

1758 ogledov skupaj 2 ogledov danes