FIVB ponovno spreminja pravilo dotika mreže

Sandy Steel, predsednik Komisije za pravila igre FIVB
Sandy Steel, predsednik Komisije za pravila igre FIVB

V okviru 34. kongresa FIVB, ki je v teh dneh potekal na Sardiniji, je Komisija za pravila igre pri FIVB predlagala sprejem nekaterih novosti. Največja sprememba se obeta pri pravilu 11.3, ki govori o dotiku mreže. Predstavniki nacionalnih zvez so s tesno večino (111 glasov za sprejem spremembe od 210 delegatov) podprli predlog, ki ga je v imenu komisije predstavil njen predsednik, Škot Sandy Steel.

Prejšnje (lahko zapišemo aktualno) pravilo je dovoljevalo dotik igralca z mrežo, če s tem ni vplival na igro. Novo pravilo, ki naj bi stopilo v veljavo s 1.2.2015, sedaj ne dovoljuje več dotika z mrežo, kadar je igralec v akciji. Pravilo bo torej enako kot je bilo pred zadnjo spremembo. Ko bo igralec v akciji, bo vsak dotik v celotni dolžini in širini mreže, napaka.

Video – “staro” novo pravilo / aktualno pravilo

 

Kongres je sprejel tudi odločitev, da bo prosta cona morala meriti  najmanj 5 m od stranskih črt in 6,5 m od zadnjih črt. Prostor nad igralnim področjem mora biti visok najmanj 12,5 m. Z krajšo razdaljo za servisno črto si želi FIVB približati gledalce bolj k igrišču in jim s tem omogočiti večji spektakel.

Delno je spremenjeno pravilo 2.2, ki sedaj dovoljuje, da je mreža za posamezna tekmovanja lahko drugačne oblikovna, kadar gre za zahteve oglaševalcev.

Pravilo 4.1.1 daje v članskih kategorijah trenerju pravico, da določi pet članov vodstva, ki bodo med tekmo sedeli na klopi in bodo navedeni v zapisniku. Zdravnik in fizioterapevt morata biti člana delegacije. Če nista med petimi izbranimi člani na klopi, morata sedeti v posebnem prostoru znotraj tekmovalnega področja. Svoje delo lahko v tem primeru opravljata samo, kadar jima zaradi zdravniške oskrbe to dovolita sodnika. Fizioterapevt lahko pomaga pri ogrevanju do začetka uradnega protokola.

Pomembna sprememba je tudi pri pravilu 6.1.3, ki sedaj govori, da se za zaključeno igranje šteje točka, ki je osvojena kot posledica rdečega kartona, in točka, ki jo ekipa osvoji, če nasprotnik ne izvede servisa znotraj dovoljenih osem sekund za izvedbo servisa.

Na Sardiniji se je končal 34. kongres FIVB, ki zopet prinesel spremenjena pravila
Na Sardiniji se je končal 34. kongres FIVB, ki zopet prinesel spremenjena pravila

Pravilo 8.3 je sedaj natančneje določeno zaradi potreb sistema “challenge”. Da je žoga “v igrišču” šteje, če posnetek pokaže, da je žoga v katerem koli trenutku ob stiku s tlemi dotaknila črto igrišča. Torej tudi, kadar se dotakne črte zaradi pritiska (sploščenje žoge).

FIVB je tudi sprostila pravilo o številu tehničnih odmorov in “trenerskih” odmorov. Pravilo dovoljuje, da FIVB za svoja tekmovanja število teh odmorov zmanjša glede na sponzorske, marketinške oziroma televizijske zahteve.

Pravilo 4.2.4 sedaj dovoljuje, da igralci na tekmovanjih, kjer se uporablja daljša prekinitev med drugim in tretjim nizom (do deset minut), za ogrevanje pred tretjim nizom uporabljajo celotno igrišče na svoji strani.

Dodano je pravilo 4.5.3, ki govori, da igralci za preprečevanje poškodb oziroma za pomoč po poškodbah, lahko nosijo kompresijsko opremo.

Kadar imata ekipi na voljo dodatno dvorano za ogrevanje, je sedaj veljalo, da so imeli možnost ogrevanja na mreži v dvorani, kjer je bila igrana tekma, v dolžini šestih minut. Sedaj bosta ekipi imeli na voljo deset minut ogrevanja na mreži, ne glede na to, ali je na voljo posebna dvorana za ogrevanje ali ne.

Pravila naj bi stopila v veljavo 1. februarja 2015.

3334 ogledov skupaj 2 ogledov danes