Dopis Strokovne komisije ZOSS

ozsGlede na to, da se ponovno pojavljajo nepravilnosti na tekmah, posebno mlajših kategorij, vam še enkrat pošiljam razlago, ki je sicer že napisana v Pravilih o tekmovanjih in Navodilih za sojenje 2014/2015.

Na seznamu ekipe, v zapisniku  in na klopi za rezervne igralce  so lahko vpisani in  sedijo samo pravilno registrirani igralci in člani ekipe, ki so registrirani oziroma imajo veljavno  licenco trenerja za sezono 2014/15.

Na klopi za rezervne igralce lahko sedi tudi trener, ki se pravilno prijavi na seznam ekipe, vendar iz kakršnegakoli vzroka licence ne more pokazati (je še ni prejel, jo je pozabil doma…), ustno pa zatrdi, da jo ima. Tega trenerja se vpiše v zapisnik, poleg tega pa sodnik to, da trener ni predložil trenerske izkaznice, vpiše v protokol o tekmi, brez podpisa tega trenerja. Ni potrebno zahtevati od trenerja, da podpiše izjavo, da ima ustrezno licenco.

V  tekmovanjih mlajših kategorij:

Če ekipa nima trenerja, mora biti prisoten vodja ekipe, ki mora biti vpisan na seznamu ekipe v posebno rubriko.

VODJA EKIPE ne more sedeti na klopi in ne sme  voditi ekipe na igrišču.

Licence za vodenje tekem so:

A in A Začasna

B in B Začasna

C in C Začasna

D,

STATISTIK.

V pravilnikih za določeno stopnjo je zapisano, s kakšno licenco lahko vodimo katero stopnjo tekmovanj in sicer:

A in A Začasna – vsa tekmovanja

B in B Začasna – 2. DOL in nižje

C in C Začasna – 3. DOL in nižje

D – mini, mala odbojka

STATISTIK- samo statistik, ki je vpisan pod AC2, z oznako AC-S

 

Na tekmah ne sme biti nobenega dogovora in popuščanja pri kontroli licenc.

V elektronskem zapisniku je rubrika pomočnika 2 označena z A, ki se je ne da popraviti, zato v drugo rubriko, ko zapišemo priimek statistika zraven napišemo – S.

Sodniki morajo imeti na tekmi Pravilnik o tekmovanjih in pravilnik stopnje tekmovanja, katero sodijo.

 

Predsednik SK ZOSS

Vid Zupančič

 

1142 ogledov skupaj 2 ogledov danes