Postopek imenovanja libera na vseh tekmovanjih CEV

Na sedežu CEV so sprejeli odločitev, ki je takoj stopila v veljavo  na vseh tekmovanjih pod okriljem evropske odbojkarske zveze.

Igralno mesto - LIBERO (prosti igralec), Foto: Matic Klanšek Velej, /Sportida, Sportida
Igralno mesto – LIBERO (prosti igralec)  Foto: Matic Klanšek Velej, /Sportida, Sportida

Spremembo pri imenovanju libera (v primeru, da pride do spremembe po potrditvi na uvodnem sestanku) mora vodja ekipe oziroma prvi trener javiti najkasneje eno uro pred uradnim pričetkom tekme. Spremembo je potrebno javiti predsedniku žirije ali tehničnemu delegatu tekme.

 

Ekipe imajo do tega roka tudi možnost, da iz »rednih« igralcev imenujejo novega libera. Hkrati pa lahko libera imenujejo za »rednega« igralca.

 

Prav tako je dovoljeno, da spremenijo število liberov v svoji ekipi (pozor: na tekmovanjih, kjer je dovoljeno, da ekipo sestavlja 13 oziroma 14 igralcev, mora ekipa obvezno imeti dva libera).

 

Po roku (eno uro pred uradnim pričetkom tekme) ni več možno narediti sprememb. V primeru, da se sestava ekipe ne spreminja glede na prijavo na uvodnem sestanku, bo v zapisniku sestava ekipe, kot je bila najavljena.

 

V primeru, da je sprememba sestave ekipe potrjena, je predsednik žirije oziroma tehnični delegat dolžan o spremembi obvestiti domačo televizijo, uradnega statistika in zapisnikarja, ki vnese popravek v elektronski zapisnik. Po vnosu popravka je potrebno izpisati »final team list«. Tega morata podpisati kapetan in prvi trener, ob prihodu na igralno površino.

 

Kljub spremembam bo na uvodnem sestanku še vedno potrebno potrditi sestavo ekipe. Poleg tega bo tudi v prihodnje na uvodnem sestanku potrebno:

  • najaviti število igralcev
  • preveriti identiteto igralcev in številke dresov
  • podati informacijo o tem, s kolikimi liberi namerava ekipa začeti tekmo
  • preveriti skladnost opreme (dresov) s tekmovalnimi pravilniki

 

Ta navodila začnejo veljati od 7. marca 2014 in so obvezujoča za vsa CEV tekmovanja.