Poročilo s sestanka ERC (Evropska sodniška komisija)

Evropska sodniška komisija se je v polni sestavi srečala 16. in 17.02.2017 v Luxembourgu v pisarnah CEV. Sestanka so se udeležili:

Luciano GASPARI, predsednik ERC (ITA), Zorica BJELIC, sekretar ERC (SRB), Patrick RACHARD (FRA), Oana SARB (ROU), Gennady ZHARIKOV (RUS), Jarmo SALONEN (FIN), Gyula RADI (HUN), Grzegorz JACYNA (POL), Aziz YENAR (TUR) in Peter KONČNIK (SLO). ERC Member Beach: SARB Oana (ROU), ERC Member Beach: DAHLE Geir (NOR). CEV Referee Coordinator: WATTHEZ Francois

Komisija se je sestala na drugem sestanku po izvolitvi.

Predsednik ERC Gaspari Luciano je po potrditvi zapisnika prejšnje seje poročal o sprejetih sklepih na sestanku sodnikov FIVB v Lausanni (SUI).

Slovenska sodnika TOMEC EVA in NOVAK GREGOR je FIVB preimenovala v Mednarodna sodnika v odbojki. Čestitam in mnogo nadaljnjih upehov !

Člani ERC in pridruženi člani komisije so v preteklem letu delo opravili odlično . Trudili so se, da se dvigne kvaliteta sodnikov. Posebno skrb so namenili mladim sodnikom, ki naj bi v bližnji prihodnosti zamenjali “elitne sodnike”, ki zaključujejo kariero.

To so počeli z ocenjevanjem sodnikov na mednarodnih tekmah in turnirjih v odbojki in na odbojki na mivki. S tem je dana možnost mladim sodnikom, da napredujejo in gredo po stopinjah njihovih starejših kolegov.

Letos bo organiziran seminar, kamor bo povabljenih okoli dvajset mladih  sodnikov odbojke in odbojke na mivki vodenih v CEV kot »talentirani«. V to skupino so ji predlagale njihove nacionalne komisije.

Povabljeni bodo tudi nekateri sodniki, ki so sodili na olimpijskih igrah leta 2015 v Riu. Ti sodniki bodo prenesli njihova znanja in izkušnje, ki so jih pridobili kot sodniki na olimpijadi. Razložili bodo mladim sodnikom, kakšna znanja in izkušnje pridobiš s sojenjem na najvišjem nivoju in v stresnih situacijah.

Navodila teh sodnikov naj bi bila v veliko pomoč mladim sodnikom, ki delajo prve korake v njihovi mednarodni karieri.

ERC je pregledala delo, ki ga je v letu 2016 opravila z ocenjevanjem sodnikov in jih razvrstila v prvo in drugo kakovostno skupino. Poudarek je bil na opazovanju in opisnih ocenah glede na sodnikovo obnašanje in prispevek k lepši in boljši podobi odbojkarske igre.

ERC ima željo po tesnejšem sodelovanju s Komisijo za pravila FIVB v smislu poenotenja standardov, ocenjevanja sodnikov in procesov, ki naj bi pomagali sodnikom povečati kvaliteto sojenja na vseh nivojih.

ERC planira popraviti obrazec R4. Ocenjevalci so opozorili na nekaj podrobnosti, ki jih je potrebno popraviti. Pregledati, popraviti in dopolniti je potrebno tudi navodila kako upravljati in uporabljati novo tehnologijo, ki je na voljo sodnikom za boljše opravljanje dela.

Sam sem dobil nekaj zadolžitev glede nominiranja ocenjevalcev sodnikov in pripravi navodil za pisanje elektronskega zapisnika.

Predsednik je bil zelo kritičen na sodnike, ki v zadnjem času odpovedujejo sojenje tekem. Bilo je izrečenih kar nekaj kazni.

G. Radi je bil zadolžen, da pripravi Kodeks obnašanja sodnikov.

Ga. Bjelić in G. Gaspari sta po našem odhodu domov naredila nominacijo sodnikov za naslednje tekme in tekmovanja.

 

Športni pozdrav !

Končnik Peter

Član ERC CEV