Obvezen sodniški seminar bo v četrtek, 14.01. 2016

zoss-znak_aniVse člane DOS Gorenjska vabimo na obvezni sodniški seminar, ki bo ta četrtek, 14. januarja 2016. Pričetek seminarja bo ob 19:00 v Park hotelu na Bledu. Brezplačno parkiranje bo omogočeno pred hotelom.

Seminar bo vodil Peter Končnik, ki se v ponedeljek vrača s kvalifikacij za olimpijske igre v Berlinu. Zato pričakujemo, da nam bo lahko posredoval najnovejše informacije in predstavil moderne smernice sojenja v Evropi. Zato na seminar vabimo tudi ostale odbojkarske delavce, ki bi jih zanimalo aktualno dogajanje v sojenju v Sloveniji in primerjava z Evropo.

Strokovna komisija ZOSS nam je posredovala dnevni red. Objavljamo tudi komentarje in navodila SK ZOSS. Hkrati od vseh pričakujemo, da pregledate material in pripravite morebitna vprašanja, saj bo le tako seminar dosegel svoj namen.

 1. Analiza delavnosti v DOS
 2. Spremljanje mladih sodnikov, dodatna navodila
 3. Postopki kaznovanja – nešportna obnašanja
 4. Pisanje zapisnika in vpis kazni, nepravilnosti v jesenskem delu
 5. Mini – mala odbojka, sprememba pravil 2015/16, pisanje zapisnika (nepopolna ekipa)
 6. Posnetki in komentarji
 7. Priprava linijskih sodnikov za modro skupino in končnico (Navodila linijskim sodnikom)
 8. Razno

 

1. Analiza delavnosti v DOS

 

 1. Vsak DOS predstavi težave, ki so zaznane v jesenskem delu:
 • (ne)zadostno število sodnikov na “C” listi;
 • problemi pri delegiranju, odpovedi in zasedenostih;
 • problemi pri izobraževanju;
 • sodelovanje s sodniki “B” in “A” liste;
 • tekoči problemi.

 

2. Spremljanje mladih sodnikov

 

 1. Predvsem ugotovitve, kako se dela na tem področju, ali se sploh dela?
 • Kaj je bilo doseženo?
 • Ali so spremljevalci strokovno opravljali svoje delo?
 • Kaj je potrebno pojasniti sodniku in kako mu pomagati? Sodniku je potrebno pojasniti, kakšen je njegov nastop in kaj mora spremeniti. Posebno je potrebno sodniku razložiti natančnosti in strokovnost pri njegovem delu. Tu predvsem spadajo: protokol, osnove pregleda dokumentov, opreme, igrišča, mreže, žog, točnost pri pripravi na tekmo in izvedbo protokola, osnove gibanja, govorica telesa, vodenje tekme, njegovo predstavitev in seveda odnos do ekip. Prav posebno pa razložiti, da je spremljevalec tisti, ki je prišel sodniku pomagati in ne sodnika ocenjevati. Spremljevalec je oseba, ki pride na tekmo res v pomoč in ne kot kontrolor. Ne more se vmešavati v sojenje.

Nepravilnosti v jesenskem delu na področju spremljanja:

 • Spremljevalec prišel na tekmo v sredini prvega niza , ne da bi se predstavil ekipam. Sodniki ga poznajo, saj je iz matičnega DOS, starejši trenerji ga ne poznajo. Prišlo je do vprašanj s strani trenerjev, kakšna je funkcije te osebe, ki je sedela za zapisnikarsko mizo;
 • arogantno obnašanje do trenerjev;
 • vmešavanje v sodniške odločitve, ki niso predmet hujših kršitev.

 

 • Pri pripravi spremljevalnega lista je ugotovljeno:
 • spremljevalec se je postavil v vlogo kontrolorja;
 • nestrokovno ovrednotenje sodnikovega dela pri označevanju alinej;
 • nestrokovno pisanje pisnih komentarjev, ki jih prejme sodnik;
 • osnovno izhodišče številčnega vrednotenja je oznaka “B”. To oznako uporabi spremljevalec, če sodnik svoje delo opravi brez napak, ni bilo izrednih dogodkov, kjer bi se sodnik posebej izkazal, tekma je bila lahka ali srednje težka. Če pa je sodnik na težki tekmi res deloval brez napak, pa lahko dobi “A”. Seveda samo v postavkah, kjer je bilo sojenje težko, npr. veliko zapletenih in težko odigranih akcij nad mrežo, sodnik pa je vse opravil z odliko.
 • realno označiti alinejo po navodilu o spremljanju;
 • pisna razlaga sojenja je v večina primerih nesprejemljiva, oziroma sodnik od takega opisa nima nič. Sodnik prejme pisni komentar in ta mu je v nadaljevanju kariere zelo pomemben. Res je potrebno opisati celovito predstavitev sodnika z njegovim dobro in slabo opravljenim delom. V garderobi  sodniku predstavimo njegovo delo v celoti, seveda pa natančneje tista poglavja, ko je sodnik delal večje napake.

3. / 4. Postopki kaznovanja – nešportna obnašanja 

 

 1. Prva stopnja opomina – ustni opomin, druga stopnja opomina, rumeni karton;
 2. Po rumenem kartonu (tudi, če je izrečen direktno) ni več niti ustnega opozarjanja, ker je ekipa dosegla nivo opominjanja. Rumeni karton za nešportno obnašanje lahko prejme samo ena oseba prijavljena v zapisniku. Ustni opomin se ne vpiše v zapisnik;
 3. Rdeči karton: kazen, ki se lahko izreče vsakemu članu ekipe samo enkrat na tekmi. Posledica rdečega kartona je tudi kazenska točka nasprotni ekipi, ki jo je treba obkrožiti v rubriki Točke;
 4. Rumeni – rdeči skupaj: izključitev za niz – ni dodatnih sankcij, izključeni mora v prostor za izključene;
 5. Opomin za zavlačevanje (rumeni karton): ekipa ga lahko prejme samo enkrat na tekmi, vsako naslednje zavlačevanje ekipe je kazen (rdeči karton in točka za nasprotnika). Opomin in kazen za zavlačevanje se vpiše v zapisnik, točka ob kazni pa obkroži.
 6. Predstaviti rubriko Sankcije/kazni v zapisniku dvoranske odbojke s poudarkom na obkroženo točko samo ob ukrepu rdeči karton.
 7. Vse preveč se pojavlja napačno vpisanih opominov in kartonov. Tako se dogaja vpis dveh rumenih kartonov isti ekipi za nešportno obnašanje. Označuje se napačno, kdo je dobil karton. Opomin za zavlačevanje ni označen s črko “D”.
 8. Opozorilo: Rdeči karton, izključitev, ali odstranitev – diskvalifikacijo lahko igralec, ali član ekipe prejme tudi direktno, brez ustnega opozorila ali predhodnega rumenega kartona, če je teža prekrška primerna stopnji kaznovanja. V tem primeru se lahko ekipo še vedno ustno opozori in izreče rumeni karton, kot opozorilo, razen igralcu, ki je bil kaznovan direktno.
 9. Odstranitev – diskvalifikacija – ni dodatnih sankcij, odstranjen – diskvalificiran igralec mora zapustiti igralno področje in kontrolni prostor do konca tekme.

5. Mini in mala odbojka:

Pozorno predstaviti pisanje zapisnika in kdaj se zapisnik piše (Zapisnik mala-mini).

Ena ekipa je bila nepopolna, druga je imela devet igralcev in je bila popolna na začetku. Trener je zahteval in opravil v prvem nizu štiri zamenjave. Tako torej tudi druga ekipa ni bila popolna za drugi niz.

  1. Podrobno razložiti vse o zamenjavah in zaslonu, tako, kot je bilo predstavljeno na seminarjih.
  2. Zgodilo se je, da je bila ena ekipa nepopolna in potem se v drugem nizu sploh ni pisal zapisnik in se je samo obračal semafor.
  3. Vse, kar je v pravilih, posebno oprema in člen 8. male in člen 12. mini odbojke.

6. Posnetki:

(posnetek 1) Oviranja ni. Pri tej akciji je potrebno pozorno spremljati obe igralki in tudi kje in kdaj se akcija dogaja. V tem primeru, in po videnem na posnetku, je dogajanje zunaj igrišča in obe igralke sta nekje na črti. Odločitev drugega sodnika je bila pravilna. Oviranja v tem primeru ni.

(posnetek 2) Podaja libera v napadalni coni. Očitna napaka sodnika, saj je libero podal s prsti v napadalnem prostoru, žoga pa je usmerjena v polje nasprotnika nad višino mreže.

(posnetek 3) Sodnikova odločitev pravilna, postopek ukrepanja napačen. Sodnik mora v primeru dodelitve rumenega kartona poklicati igralca, ki je rumeni karton dobil in ne kapetana.

(posnetek 4). Ples igralke po osvojenih točkah. Posnetek je sicer z All stars tekme, se pravi na takih tekmah je v ospredju zabava, zato sta sodnika to dovolila. Če bi se zgodilo na uradni tekmi, pa taka akcija ni dovoljena. Sodnik ne sme dovoliti takega obnašanja igralke, posebno proti nasprotni ekipi. Sodnik mora imeti pregled nad celo igralno površino, s piskom takoj preprečiti tako obnašanje in igralko opozoriti z rumenim kartonom, ker je to provokacija za nasprotno ekipo. Za vsak naslednji poskus se izreče strožji ukrep.

(posnetek 5) Taka akcija ni dovoljena, saj je igralka blokirala žogo v nasprotnikovem prostoru in s tem motila nasprotnikovo igro. Napaka 1. sodnika.

(posnetek 6) Provokacija. Očitna provokacija in odgovor nanjo. Sodnik pokliče oba kapetana in izreče ustni opomin za to provokacijo za oba igralca.

(posnetek 7) Rumeni igralec se namerno postavi in s tem ovira igralca. To je napaka ne glede, ali bi igralec, ki želi rešiti žogo uspel pravočasno priti do žoge.              

 (posnetek 8) Reakcija sodnika na mahanje trenerja. Trener pomaga pri sojenju, vendar mu da sodnik jasno vedeti, da tega ne sme delati

(posnetek 9) in (posnetek 10) V obeh primerih prikaz trenerjevih reakcij, ki jih ne dopuščamo.

7. Priprava linijskih sodnikov

Nujno je potrebno nekaj narediti na tem, saj nam prihajajo na tekme linijski sodniki, ki enostavno ne vejo, kaj je njihovo delo. To se je pokazalo na pokalnih tekmah. Nujno je, da se vse, ki bodo opravljali delo linijskih sodnikov, povabi na turnirje mlajših selekcij in se jim predstavi pravilno opravljanje dela linijskih sodnikov

8. Razno:

 • vprašanja in odgovori;
 • vse nepravilnosti, ki so bile zaznane v DOS in ZOSS;
 • vestno izvajanje Pravil, kot navodil:

Posebno je potrebno opozoriti na zadeve, ki so se dogajale v jesenskem delu. Prihajalo je do nekaterih nepravilnosti, ki so narejene zaradi:

 • Nespoštovanja pravilnikov in pravil;
 • Še vedno vodijo ekipe »trenerji« brez ustreznih licenc;
 • Na klopi sedijo prijatelji in vozniki;
 • Statistik sedi za zapisnikarjevo mizo;
 • Statistiki ekip se ogrevajo na uradnem ogrevanju in ne spoštujejo navodil in pravilnikov.

–> Pregled nekaterih členov in navodil, ki so bili kršeni, oziroma niso bili dosledno spoštovani v jesenskem delu:

 • PRAVILNIK O TEKMOVANJIH   2015/2016
 1. člen

…             Pomočnik trenerja mora imeti kakršno koli trenersko licenco (“A”, “B”, “C” ali “D”); v primeru izključitve ali odstranitve (diskvalifikacije) trenerja, pa lahko prevzame vodenje ekipe (za tisti niz oziroma tekmo) s polnimi pooblastili.

…             Kot pomočnik trenerja je lahko na klopi ekipe tudi statistik z veljavno licenco statistika, vendar le-ta ne more voditi ekipe v primeru izključitve ali odstranitve (diskvalifikacije) trenerja.

 1. člen

…             Gostitelj sedi med tekmo pri zapisnikarjevi mizi in ne more opravljati drugih nalog, razen nalog uradnega zdravstvenega delavca na tekmi.

PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah 2015/2016                              

 1. člen

V času tekme za zapisnikarjevo mizo sedijo; uradni predstavnik s pooblastilom (obvezen v 1. DOL), delegat, zapisnikar, upravljalec semaforja in zdravstveni delavec (to je: zdravnik, diplomirani fizioterapevt, medicinska sestra), ki je v 1. DOL obvezen.

…            Na klopi za rezervne igralce so lahko v zapisniku prijavljeni igralci in prijavljeni prvi trener ter dva pomočnika trenerja (dva pomočnika trenerja sta lahko le v primeru, da je prijavljen tudi prvi trener z ustrezno licenco) ter zdravnik in maser, ki so licencirani na OZS. Uradna prijava igralcev in ostalih udeležencev mora biti delegatu (1. sodniku) podana na enotnem obrazcu TRK OZS (obrazec – 4 ) vsaj 30 minut pred uradnim začetkom tekme.

Ostale osebe, ki so lahko prisotne za zapisnikarjevo mizo, ali celo v prosti coni (na primer fotografi), morajo imeti akreditacijo, ki jo dobijo pri gostitelju tekme. Iz akreditacije mora biti jasno razvidno, kakšna je naloga te osebe.

IZ PRAVIL TEKMOVANJA V MALI IN MINI ODBOJKI   2005/2016

Mala odbojka

 1. člen – v prvem nizu trener določi začetno postavitev. Za vodenje ima na voljo največ dva odmora (time-outa) in največ štiri zamenjave – vendar le toliko zamenjav, da v ekipi ostanejo še minimalno štirje igralci, ki ne vstopijo v igro v prvem nizu in nastopajo v drugem nizu. Tehničnih odmorov ni;
 • pojasnilo: To pomeni, da trener lahko zamenja vse 4 igralce, lahko pa opravi 2 zaključeni zamenjavi.

Mini odbojka

 1. člen – v prvem nizu trener določi začetno trojko. Za vodenje ima na voljo največ dva odmora (time-outa) in dve zaključeni zamenjavi – vendar le toliko zamenjav, da v ekipi ostanejo še minimalno trije igralci, ki ne vstopijo v igro v prvem nizu in nastopajo v drugem nizu. Tehničnih odmorov ni;
 • pojasnilo: To pomeni, da trener lahko zamenja samo dva igralca in jih vrne v igro, ne more pa zamenjati vse tri igralce
 • pojasnilo: Zapisnik male in mini odbojke se piše za vse odigrane nize tudi v primeru, ko ena, ali obe ekipi nista popolni. V primeru, ko ena ekipa ni popolna, lahko popolna ekipa v prvem nizu opravi le toliko zamenjav, da je še vedno popolna za drugi niz.

IZ NAVODIL ZA SOJENJE V SEZONI   2014/2015 in 2015/2016

 1. Na igralno področje lahko pridejo samo tisti, ki bodo na tekmi nastopili. Ko delegat (kontrolor) – (1. sodnik) prejme seznam ekipe preveri, ali je na igralnem področju kdo, ki ni na seznamu. O tem obvesti gostitelja tekme, ki mora poskrbeti, da ta oseba (te osebe) zapustijo igralno površino.
 2. Na uradnem ogrevanju lahko sodelujejo vsi prijavljeni na seznamu ekipe (obrazec 4), vendar samo na igralni površini.
 • Predvidene možnosti, ko ekipa prijavi trenerja, pomočnika in statistika:
 1. Ekipa s 1. trenerjem:                                                               b. Ekipa brez 1.trenerja:

– brez pomočnika trenerja                                                               – brez pomočnika trenerja

– dva pomočnika trenerja                                                                – en pomočnik trenerja

– en pomočnik trenerja                                                                    – en pomočnik trenerja in en statistik

– en pomočnik trenerja in en statistik                                          – en statistik

– en statistik

Statistiko na klopi lahko vodi tudi pomočnik trenerja, ki pa nima dodatnih pristojnosti in nima pravice zahtevati listkov za postavitev, razen v primeru, ko ga gostitelj prijavi, kot uradnega statistika tekme.

A) Uradni statistik tekme, ki ga določi gostitelj:

 • sedi izven igralnega področja (za panoji, na balkonu, na tribuni…)
 • ne more biti prisoten za zapisnikarjevo mizo,
 • opravičen je do listkov za postavitev,
 • nima pravice voditi tekme.

 

B) Dovoljene možnosti, kadar ekipa prijavi statistika.

Statistik je oseba, ki sedi na klopi in vodi statistiko, v seznamu ekipe in zapisniku je vedno prijavljen, kot drugi pomočnik z oznako AC-S:

 • mora imeti licenco statistika potrjeno za tekočo sezono,
 • sedi na klopi in nima drugih pristojnosti,
 • nima pravice voditi tekme, navijanja, komentiranja,
 • če je prvi trener izključen ali diskvalificiran, ne more voditi tekme,
 • nima pravice uradnega ogrevanja,
 • nima pravice zahtevati listkov za postavitve, razen v primeru, ko je uradni statistik tekme.

DODATKI K OPREMI

FIVB Uradna pravila odbojkarske igre v poglavju 4.3. in 4.4. in Pravila o tekmovanjih OZS določajo, da morajo igralci v tekmovanju Državnega prvenstva in Pokala Slovenije nositi enotno opremo.

FIVB in CEV, navodila za sojenje

A.3.1.7  PRIPOMOČKI ZA IGRALCE (DODATEK K OPREMI)

Vsa dodatna oprema, ki jo igralci uporabljajo v času tekmovanja (npr.; ščitniki za kolena, komolčni ščitniki, brisače, trakovi za glavo, zapestje, itd), ne sme imeti prikazanega oglaševanja. Logo vsakega proizvajalca na teh dodatkih ne sme biti večji od 6 cm2.

Perilo ne sme biti vidno pod uniformo (kratke hlače ali majice) in v vsakem primeru morajo biti enake barve kot uniforma.

Kompresijske blazinice so odobrene, vendar morajo biti v enakem barvnem oblikovanju kot uniforma. Oblazinjenje kompresijskih podlaktnih blazinic ni dovoljeno, saj zagotavlja prednosti igralcem. Nevtralne barve, črne ali bele so sprejemljive. Ekipe, ki uporabljajo kompresijske pripomočke, morajo le-ti biti enake barve / enako oblikovani za vse igralce.

NAVODILA FIVB in CEV za sojenje V SLOVENIJI opredeljujemo prirejeno

Uniforma mora biti enotno izdelana v enaki barvi za vse člane ekipe (razen libera). Tako ni dovoljeno posameznemu igralcu v ekipi pod majico – uniformo s kratkimi rokavi nositi navadno ohlapno majico z dolgimi rokavi, kakor tudi ne ohlapne majice s kratkimi rokavi, ki bi bila vidna, prav tako je prepovedano nositi ohlapno perilo, ki je vidno izpod hlačk. Vsekakor pa je potrebno razlikovati kaj so medicinski pripomočki, ki so dovoljeni. Dovoljeni so tudi drugi medicinski pripomočki (komolčniki, rokavčki…), vendar morajo biti vsi pripomočki, ki jih nosijo igralci ekipe v enaki barvi (razen libera). V državnem prvenstvu OZS pa je dovoljeno nositi tudi medicinske pripomočke, ki niso enake barve kot ustrezni del uniforme, vendar morajo biti le-ti v enaki barvi za vse igralce, razen libera.

UPOŠTEVAJTE TUDI NASLEDNJE NAPOTKE

Na tekmi 1. DOL je obvezen uradni statistik tekme, ki ga določi gostitelj, ki lahko – mora dobiti listke za postavitev od D-K, (1. sodnika). Tako ostali interni statistiki nimajo pravice zahtevati listkov za postavitev, oziroma D-K, (1. sodnika) jih niso dolžni dati.

Pri opremi libera je potrebno upoštevati, da lahko novoimenovani libero (obleče) igra tudi v brezrokavniku (fluorescentni jopič).

Številke igralcev na majicah v vseh tekmovanjih članov in članic so lahko od 1-18.

Pri mlajših kategorijah so številke na majicah od 1-99 in ni tablic za zamenjave.

Na klopi za rezervne igralce je poleg pravilno registriranim igralcem dovoljeno sedeti tudi pravilno prijavljenim članom ekipe, ki pa morajo imeti ustrezno licenco za stopnjo tekmovanja. Prijateljem in voznikom brez licenc ni dovoljeno sedeti na klopi. Delegat- sodnik je tisti, ki odloča, dovoljuje in tudi odgovarja, kdo lahko sedi na klopi za rezervne igralce. Nikakršni dogovori med ekipami niso dovoljeni (se strinjam, naj sedi saj ni TV, to je moj prijatelj…).

Če je trener ali drug član ekipe pravilno prijavljen na seznamu ekipe, v zapisniku in nima licence (je ni dobil, pozabil, …), lahko sedi na klopi ali vodi tekmo, pomanjkljivost pa se vpiše v protokol o tekmi brez podpisa trenerja ali člana ekipe.

Na klopi za rezervne igralce ni dovoljeno sedeti VODJI EKIPE (pri mlajših kategorijah), kadar ni trenerja. Vodja ekipe pa mora biti prisoten v dvorani.

Izgovor gostitelja je največkrat: »Zadnjič pa je en delegat pustil«, vendar se je velikokrat izkazalo, da je to le fraza, ki jo uporabijo, da bi dosegli svoj namen.

Vse pomanjkljivosti na tekmi, ki jih iz kakršnegakoli razloga ni mogoče odpraviti, vpišite v Poročilo o tekmi.

Zaključek: Vsak DOS mora slikati vse prisotne na seminarju s skupinsko sliko in sliko poslati Sekretarju ZOSS.