Nova navodila Strokovne komisije ZOSS

zoss-znak_aniPozdravljeni,

SK ZOSS je posredovala nekaj odgovorov na vprašanja, ki so se že pojavila med letošnjo sezono. Prosim, da si jih preberete in upoštevate odgovore v dotičnih situacijah:

Ali se statistiku lahko izreče ukrep za nešportno obnašanje?

Statistik, ki ima veljavno licenco statistika in je pravilno prijavljen na seznamu ekipe, ter v zapisniku, lahko sedi na klopi ekipe in vodi statistiko. Statistik nima drugih pristojnosti, kot pisanje statistike. V primeru nešportnega obnašanja se mu izrekajo ukrepi, kot vsem ostalim članom ekipe.

Kakšen znak naj pokaže 2. sodnik 1. sodniku ob zavrnitvi in vpisu nedovoljene zahteve?

Uradnega znaka ni. Če 1. sodnik ni opazil, da je šel 2. sodnik do zapisnikarja zaradi vpisa nedovoljene zahteve, naj mu ta pokaže na diskreten način.

Ali se lahko ekipi po izrečenem opominu za zavlačevanje še vedno označi v zapisnik nedovoljena zahteva?

Ja, lahko.
Če je ekipi najprej izrečen ukrep za zavlačevanje (rumeni karton na uro), kasneje pa ekipa prvič zahteva nedovoljeno zahtevo, se ta zavrne in označi v zapisniku, kot nedovoljena zahteva (improper request)

Predsednik SK ZOSS Zupančič Vid