Elektronsko reševanje testa iz Pravil odbojkarske igre – JANUAR 2016

baby-studyStrokovna komisija ZOSS je ponovno pripravila elektronsko testiranje za vse sodnike.

Za reševanje testa imate na voljo 60 minut. Za uspešno OPRAVLJEN TEST morate pravilno odgovoriti na 15 (od 20) vprašanj, kar predstavlja 75%. Hkrati pa morate za uspešno ZAKLJUČENO OBVEZNOST ponovno odgovoriti na vsa vprašanja, na katera ste odgovorili napačno, tako da boste dosegli 100%. Ko boste pravilno odgovorili na vsa vprašanja, boste uspešno zaključili obveznost.

V primeru, da testa ne boste uspešno opravili (boste dosegli manj kot 75%), ga boste lahko ponovno reševali takoj, vendar boste morali v tem primeru ponovno odgovoriti na vsa vprašanja (20 vprašanj), tudi na tista, na katera ste že pravilno odgovorili. Pri tem ne boste dobili povratne informacije, na katera vprašanja ste odgovorili pravilno in na katera ne. Število ponovitev reševanja je omejeno na 5 poskusov. Pomembno je, da boste za vsako reševanje vnesli zaporedno številko reševanja.

Posamezne poskuse reševanja morate obvezno oštevilčiti. Pri prvem reševanju tako v polje »Zaporedna št. reševanja« vnesete številko 1. Če boste morali test reševati ponovno, boste naslednjič vnesli št. 2, če ga boste morali reševati ponovno, boste vnesli št. 3 itd.

e34704cf-d773-4364-a80f-c6acc6a914cf

Test bo odprt od petka, 8.1.2016 od 12. ure do četrtka, 14.1.2016 do 23:59:59.

Število reševanj bo komisija pregledala in upoštevala pri napredovanjih in delegiranju.