Člani društva

Večina članov so še aktivni sodniki, zapisnikarji ali delegati/kontrolorji. Nekaj je tudi takih, ki so zaključili kariero, vendar s svojim udejstvovanjem še vedno prispevajo k delovanju društva.

Aktivni člani so razdeljeni, glede na licence in izkušnje, v sodniške liste: