Peter Končnik je prejel Bloudkovo plaketo

21. februarja, 2019

Peter Končnik je prejel Bloudkovo plaketo

Z največjim veseljem objavljamo, da je naš član Peter Končnik 13. februarja prejel Bloudkovo plaketo za življenjsko delo v športu. Gre za eno najvišjih priznanj za delo in dosežke v športu v Sloveniji.

Člani društva

Večina članov so še aktivni sodniki, zapisnikarji ali delegati/kontrolorji. Nekaj je tudi takih, ki so zaključili kariero, vendar s svojim udejstvovanjem še vedno prispevajo k delovanju društva.

Aktivni člani so razdeljeni, glede na licence in izkušnje, v sodniške liste: