CEV »CHALLENGE« SISTEM – navodila 2014

Navodila za uporabo »CEV CHALLENGE« sistema

O preverbi sodniških odločitev s pomočjo video tehnologije smo pisali že tukaj, kjer smo zbrali tudi nekaj zanimive statistike in vpliv preverbe na samo psihologijo moštev. Spodaj pa tokrat o uvedbi “CEV CHALLENGE” sistema na CEV tekmovanjih:

Igrišča so "pokrita" s kamerami
Igrišča so “pokrita” s kamerami
 1. »CEV Challenge« je video analiza določene akcije na zahtevo ekipe. Pri tem se ne uporabljajo posnetki televizije, ampak so ob in na igrišču nameščene posebne kamere.
 2. Video analizo lahko zahteva samo kapetan v igri.
 3. Zahteva mora biti podana takoj (najkasneje v petih sekundah) po končani akciji v kateri se je zgodila sporna situacija.
 4. Obe ekipi imata pravico zahtevati pregled posnetka dvakrat v enem nizu. V primeru, da je bila zahteva opravičena, ekipa zadrži število pravic, ki jih je imela v trenutku zahteve. V primeru, da se zahteva izkaže za neopravičeno, ekipa izgubi eno pravico do video analize.
 5. Prvi sodnik ima pravico sam zahtevati pregled posnetka, če ni prepričan v odločitev, ki bi lahko odločila o rezultatu v nizu oziroma odločila samo tekmo.
 6. Video analizo lahko uporabimo samo v naslednjih primerih:
  a) stik žoge s tlemi (žoga »IN«  ali žoga ‘OUT’) – upošteva se prvi stik žoge s tlemi. Morebitna deformacija žoge ob udarcu ob tla se ne upošteva.
  b) dotik žoge z anteno ( ali je žoga udarli v anteno po udarcu ali po bloku )
  c) napaka dotika mreže
  d) napaka prestopa

  • i) zadnje linije pri izvedbi servisa
  • ii) linije napada, ko igralec zadnje vrste izvede napadalni udarec
 7. V primeru, da prvi sodnik oceni, da zahteva kapetana v igri ni v skladu s točko 6, bo zahteva zavrnjena. Ekipo mora prvi sodnik kaznovati s sankcijo za zavlačevanje.
 8. Če je zahteva v skladu s točko 6, prvi sodnik odobri pregled posnetka. Prvi sodnik zapiska in usmeri obe roki proti zapisnikarski mizi. S pomočjo brezžičnega komunikacijskega sistema sporoči na katero odločitev se zahteva nanaša. Med pregledovanjem posnetka morajo igralci ostati v polju. Ni dovoljeno, da bi kateri od igralcev s klopi ali osebja na klopi stopila v polje.
 9. Drugi sodnik na ekranu pogleda video posnetek. Nobenemu članu obeh ekip ni dovoljeno vplivati na odločitev drugega sodnika oziroma komentirati te odločitve.
 10. Ekran, ki je namenjen pregledovanju posnetka, mora biti nameščen tako, da vanj nimajo vpogleda ekipe, gledalci, novinarji in televizija. V nobenem primeru posnetek ne sme biti predvajan kjerkoli drugje – na zaslonu v dvorani, v sklopu televizijskega prenosa. Posnetek ne sme biti uporabljen v kakršni koli obliki niti po tekmi.
 11. Drugi sodnik svoje ugotovitve sporoči prvemu sodniku po radijski povezavi.
 12. Prvi sodnik po prejemu informacij s strani drugega sodnika s sodniškim znakom ponovno pokaže svojo (končno) odločitev.
 13. Po pregledu posnetka in pred nadaljevanjem igre, je drugi sodnik zadolžen za to, da preveri ali je v zapisniku vse pravilno vpisano in ali je na vseh semaforjih  v dvorani pravilen rezultat.
 14. Nato mora drugi sodnik preveriti ali so vsi igralci postavljeni v skladu z zapisnikom.
 15. Pomožni zapisnikar mora v poseben zapisnik za kontrolo zahtev po video analizi vnesti ekipo, ki je podala zahtevo, rezultat, zahtevo in končno odločitev.
 16. V primeru, da drugi sodnik tudi po video analizi ne more zanesljivo ugotoviti ali je bila zahteva opravičena ali ne, ostane v veljavi odločitev, ki je bila podana takoj po koncu akcije. Ekipa ohrani število zahtev po video analizi.
 17. V primeru, da oprema za video analizo ne deluje, to ni razlog, da tekma ne bi bila odigrana. Prav tako se zaradi tega tekme ne sme prekiniti. V primeru okvare sodniški zbor tekmo vodi naprej v skladu s pravili odbojkarske igre.